CENNÍK

Predpôrodná príprava

190 €

Sprevádzanie pôrodom

300 €

Domáca návštevná starostlivosť po pôrode

190 €

Kojenecké masáže v domácom prostredí

100 €

Cvičenie počas tehotenstva

5 €

Cvičenie po pôrode

5 €

Cvičenie prispôsobené ženskému zdraviu

5 €

Zvýhodnený balík „Plná starostlivosť“

400 €

Zvýhodnený balík „Spokojný domov“

240 €