Sprevádzanie pôrodom

„Materstvo na dosah s dôverou, silou a sprievodcom.“

Pôrod je jednou z najintenzívnejších skúseností v našom živote a ako sprievodca pri pôrode som toho súčasťou. Je to chvíľa, kedy sa žena stáva matkou, muž otcom a páry sa premenia na rodiny. Vo chvíľach plných emócií a zároveň neistoty je využitie takejto služby veľmi prospešné.

Mojou úlohou je byť prítomná počas celého pôrodu a poskytovať emocionálnu a fyzickú podporu. Pomôcť vám v momentoch, keď pocítite stres a neistotu. Pripomínať vám, že ste silná a pripravená zvládnuť všetko, čo príde. Stáť pri vašom boku a podporovať vás vo vašich rozhodnutiach, ktoré môžem komunikovať so zdravotníckym personálom. Mojou úlohou ale nie je rozhodovať o priebehu pôrodu alebo ovplyvňovať zdravotnícky personál.

Prispôsobujem sa individuálnym potrebám každej ženy, čo môže výrazne zlepšiť prežitie pôrodu a posilniť sebavedomie. Prakticky pomôžem pri hľadaní úľavových polôh počas kontrakcií, pri masírovaní a správnom dýchaní. Štúdie ukázali, že ženy, ktoré majú pri pôrode odborného sprievodcu, majú tendenciu mať kratšie pôrody a menej komplikácií.

Výhodou služby „Sprevádzanie pôrodom“ je aj opora pre partnerov, ktorí môžu mať obavy a nemusia sa vždy cítiť kompetentní na takúto dôležitú úlohu. Byť prítomným pri pôrode je pre otca príležitosťou stať sa v tomto dôležitom životnom okamihu aktívnym partnerom. Som tu, aby som poskytla povzbudenie a pomohla mu lepšie porozumieť procesu pôrodu. Týmto spôsobom sa vytvára silnejšia väzba medzi partnermi a vzniká spoločný zážitok, ktorý môže posilniť rodinné puto.

Pôrod je náročný proces, ktorý je možné ľahšie zvládnuť so sprievodcom. S podporou sa strach a neistota menia na silu a sebavedomie.

Pre viac informácií o tejto službe, prosím kontaktujte ma telefonicky, e-mailom alebo cez kontaktný formulár.

Na objednanie služby „Sprevádzanie pôrodom“ kliknite na tlačidlo nižšie.

300 €